Westland Stars

Shoot for the Stars

Al 25 jaar basketball in het Westland

Maart 1977, er staat een berichtje in de ' s Gravenzander' een oprichtingsvergadering voor een basketbalvereniging. De datum is een beetje vreemd, 4 mei, op doden herdenking? Ja dus, net zo'n foute datum als onze trouwdatum, 24 december, 1 dag voor kerst. Maar ja, de vereniging bloeit na 25 jaar welig en ons huwelijk houdt al 30 jaar stand.

Ik ben naar de vergadering in de kantine van de sporthal gegaan, echt zin om te gaan basketballen. De initianatiefnemers voor deze avond waren in mijn herinnering John Moens en Jan Noordam. John Moens gaf direct te kennen dat hij wel wilde helpen met de oprichting maar geen bestuursfunctie ambieerde. Tijdens deze avond werd er besloten dat er een vereniging opgericht zou worden en men zocht bestuursleden. Ik heb mij toen opgegeven omdat ik na het krijgen van mijn dochters gestopt was met betaalde arbeid en het mij leuk leek met een spontane groep aan de slag te gaan. Uit praktisch oogpunt werd de eerste vergadering bij mij thuis gehouden en dat is zo gebleven. Mijn man Frans, toch aanwezig, is wedstrijdsecretaris geworden. In de eerste fase waren we vooral bezig met de naam van de vereniging, welke kleuren moet het tenue en waar bestel je dat, zaken regelen met de bond, zaalhuren, ledenwerven en op sponsorjacht. Hoe komen we aan scheidsrechters, hoe moet een sheet ingevuld. Van lieverlee kwam er vorm in. Buiten de bestuursfunctie speelde ik bij de dames senioren en de eerste keer dat wij scoorden stonden we zo te juichen dat de tegenpartij alweer gescoord had. Namen die mij uit die tijd te binnen schieten zijn: Gerrit van de Meer, Hans Kruijk (na 1 maart in witte lange broek en altijd met polstasje), Paula Valstar, Peter en Leo Schelling, Jos van Schie, Piet en Hanneke Faber, de Smitjes met aanhang en natuurlijk Jan Noordam nog steeds een goede vriend van ons.

Een clubblad moest er ook komen. De naam is bedacht door Marleen Scheffers. Het krantje werd getypt op stencils en gestencild door de moeder van Bert Hartsuiker, wat een werk! Wat leuk is te lezen in 't Lee Uppie' dat dezelfde items nu nog een rol spelen. Wat doe je met mensen die niet opkomen dagen voor de zaalwacht, timen en scoren. Hoe kom je aan een sponsor, het liefst voor een aantal jaren. Komen we financieel wel rond. Voor hoeveel uren huren we de sporthal en/of een gymzaal.

Na 5 jaar basketballen en 5 bestuursjaren zijn wij vertrokken naar het Noorden van het land waar wij nog steeds met veel plezier wonen. Het basketballen heb ik enorm gemist evenals de plezierige wijze waarop wij als groep probeerden de basketbalvereniging op te zetten en uit te bouwen. Wat ik later van iemand uit het toenmalig bestuur terug hoorde was dat zij het zo waardeerde dat er eerst effectief werd vergaderd en daarna tijd was voor de nodige ontspanning. Effectief vergaderen bij een vereniging moet in het Noorden nog uitgevonden worden.

Wim Bouritius heeft enthousiast het stokje van mij overgenomen en zo is dat al een aantal malen herhaalt. Hopelijk zal dit nog vele malen gebeuren.

Nog heel veel plezierige en sportieve basketbaluren toegewenst.

Madzy Titsing