Westland Stars

Shoot for the Stars

Sonneveld Voogd Stars 25 jaar jong

Beste Leden, Ere Leden, Oud Leden, Ouders van Leden, Sponsor, Adverteerders en alle andere lezers,

Wie had dat kunnen bedenken.

Sonneveld Voogd Stars 25 jaar jong.

Ja, wat er al niet uit een basketbalveldje voor de sporthal kan groeien.
In 1977 zijn we opgericht als Westland Stars en wel op 4 mei.
De oprichters en leden van het eerste uur hebben vanuit het niets een basketball vereniging opgericht en meer dan levensvatbaar gemaakt. Voor deze tijd moesten de westlanders die wilden basketballen uitwijken naar Den Haag, Maassluis en Delft. Maar vanaf toen niet meer. En met wat een succes is dit gegaan. Een heren-, dames-, heren junioren-, dames junioren-, heren aspiranten-, heren kadetten-, mini's- en een benjamins team allemaal aanwezig of aanwezig geweest binnen onze vereniging. Soms één, dan weer twee en soms zelfs drie teams. Nee wij westlanders willen graag basketballen en de vereniging groeide naar de club die we nu zijn.

Was het dan altijd rozengeur en maneschijn? Nee, natuurlijk niet. Zoals elke vereniging hebben wij ook onze Up's en Downs gehad.
Met wisselende successen, sponsors, trainers, coaches, promoties en degradaties kortom alles wat zich bij een volwassen vereniging zich kan afspelen. Maar altijd vanuit een liefde voor het spelletje wat wij spelen hebben de leden de vereniging overeind gehouden.

En nu gaan we dan feest vieren!

Met een jubileumkrant, een toernooi en meer dan gezellige feestavond!
Naar ik hoop en verwacht zullen vele (ere) leden en oud-leden aanwezig zijn om het lustrum samen te vieren. Zijn de: "Weet je nog…" prominent aanwezig deze avond. De "Je komt me bekend voor maar je naam ben ik kwijt. Wat ben je veranderd, ik herken je haast niet meer. Dus jouw kinderen basketballen ook? Woon jij daar helemaal? En mis je ons?" niet van de lucht zijn. Kortom, ik hoop op een avond vol herinneringen en gezelligheid.

Wie weet zijn er oud-leden die toch weer willen gaan basketballen en komen er veteranenteams bij. Want die hebben we nog nooit gehad.

Last but not least wil ik de jubileumcommissie bedanken voor het vele werk wat zij hebben verricht en de overige leden bedanken voor de inzet die zij door de jaren heen hebben gepleegd om iedereen in de gelegenheid te stellen om te kunnen basketballen.

Voor en door onze leden is Sonneveld Voogd Stars  25 jaar geworden en gaan we voor minimaal 25 jaar erbij.

Willem v.d. Steen
Voorzitter