Westland Stars

Shoot for the Stars

Ledenagenda 2020-2021

29 augustus Bekertoernooi senioren Westlandhal
1 september Ouderavond
2 september Start trainingen (op woensdag)
12 september Start competitie 2020-2021
19 september Start Grote Clubactie
28 september Inning 1e termijn contributie
29 september ALV seizoen 2019-2020 (ook voor ouders jeugdleden)
17-25 okt. Herfstvakantie (wel training)
11 oktober Bowlinguitje jeugd
20 november Inleveren boekjes Grote Clubactie
27 november Inning 2e termijn contributie
5 december Sinterklaasavond (zaterdag)
19 dec - 3 jan Kerstvakantie (geen training)
2 januari Nieuwjaarstoernooi
28 januari Inning 3e termijn contributie
20-28 feb Voorjaarsvakantie (wel training)
2 april Goede Vrijdag (geen training)
5 april 2e Paasdag (geen trianing)
28/30 april Laatste training (Materiaal inleveren)
12 mei ALV seizoen 2020-2021 (ook voor ouders jeugdleden)
Half mei (o.v.) Stars feest
Eind mei (o.v.) Stars camp
12 juni Vrijwilligers en Sponsoren BBQ