Westland Stars

Shoot for the Stars

Taakomschrijving vertrouwenspersoon basketballvereniging Westland Stars

Sporten doe je voor je plezier. Basketballvereniging Westland Stars wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van deze sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Westland Stars is een vereniging, waarin veel goed gebeurt, maar waar binnen het ook kan voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict.

Deze persoon, de vertrouwenspersoon, wordt niet gezien als zijnde een onderdeel van de vereniging. En tegelijkertijd is het wel iemand, die vanuit de vereniging een zekere autoriteit en vertrouwen heeft gekregen.

Het profiel

De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen:

 • Hij/zij is rustig en vriendelijk.
 • Heeft een uitnodigend karakter.
 • Houdt afstand en gaat niet mee in huilverhalen.
 • Probeert te allen tijde het echte verhaal te achterhalen.
 • Is niet bang om bij het bestuur aan de bel te trekken.

Werkwijze

 • Het bestaan van een vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht gebracht van de leden door een blijvende mededeling op de site, een mededeling tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering.
 • De mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersoon hebben hun eigen mailadres, namelijk vp_man@westlandstars.nlen vp_vrouw@westlandstars.nl. Ook hebben ze een eigen plekje op de website, waarbinnen kennis gemaakt kan worden met de leden. Samen met de "hulpvrager" bespreekt de vertrouwenspersoon of en hoe het probleem zal worden aangepakt.
 • Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt, bijvoorbeeld contact met spelers, trainer, leider, bestuur vindt er terugkoppeling plaats naar de hulpvrager.
 • Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst (vooraf) in het bestuur besproken.
 • Op het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan de voorzitter van het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat laatstgenoemde enig zicht heeft op wat er in het seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

Status binnen de vereniging

 • De vertrouwenspersoon valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.
 • De vertrouwenspersoon maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.