Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2012
 • - Mei
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2012

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2012

Bij deze de voorlopige agenda voor de ALV van donderdag 24 mei 2012. We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: donderdag 24 mei 2012
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Dit jaar bestaat de ALV uit twee delen. Het eerst deel is voor de jongere jeugd (t/m U14) en start om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat er wat te drinken en snoepen klaar.
De rest van de leden kunnen vanaf 19:45 uur binnenkomen waarna om 20:00 uur de ALV zal starten.

De agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen ALV 2011
 4. Goedkeuring van de jaarverslagen
 5. Mededelingen van het bestuur met o.a.
  • Uitreiken beker/medailles kampioensteams
  • Toekomst Westland Stars
  • Contributie
  • Uitreiken trainer/coach vergoedingen
 6. Bestuurswisselingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar
   • Ingrid Dubbeldam (na FALV)
   • Oscar van der Valk (wedstrijd secretaris)
  • Herkiesbaar
   • Peter van den Beukel (voorzitter)
   • Dave Willems (secretaris)
   • Michiel van Nieuwkerk (ICT/Publiciteit)
   • Joost Prins (Algemeen)
  • Voorstellen
   • Michel Helderman (Penningmeester)

Pauze

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
 2. Organisatie en beleid
 3. Benoeming kascontrole commissie
 4. Mededelingen met betrekking tot teamindeling volgend seizoen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Tot dan!

Het bestuur