Westland Stars

Shoot for the Stars

  • Home
  • - Nieuws
  • - Nieuws
  • - 2013
  • - December
  • - Westland Stars ziet 2014 met optimisme tegemoet

Westland Stars ziet 2014 met optimisme tegemoet

Acute financiële problemen blijven vooralsnog uit voor Westland Stars. Dit is de voorzichtig-optimistische conclusie van voorzitter Peter van den Beukel, terugkijkend op de afgelopen maand.

"De afgelopen maanden waren rumoerig", vertelt hij. "We luidden in november de noodklok over de verwachte financiële tegenspoed in 2014. Wanneer er aan zowel inkomsten- als uitgavenkant niets zou veranderen, zou de club per 1 januari 2015 ophouden te bestaan. Gelukkig hebben we de afgelopen maand gezien dat er vanuit diverse hoeken initiatieven ontplooid worden om de club te ondersteunen. Zo is de Raad van Advies is met diverse concrete, creatieve ideeën gekomen om de balans gezonder te maken."

Ook van buiten het bestuur vindt de club steun. Van den Beukel: "Daarnaast hebben onze eigen leden in drie weken tijd ruim duizend euro opgehaald. Ook is het hartverwarmend om te zien hoe betrokkenen van buiten de vereniging met oplossingen en steun komen. Zo heeft onder andere VTM Telecom, de shirtsponsor van U16.1, Telecom aangegeven graag mee te willen denken over oplossingen."

De komende weken zal de slag om meer inkomsten geïntensiveerd worden. Zo krijgt de Club van 100 volle prioriteit. Ook de uitgaven zijn nader geanalyseerd. Hoewel de club de uitgaven goed onder controle heeft, het blijkt dat er nog slimmer kan worden omgegaan met zaalhuur, wat tot flinke besparing leidt. Van den Beukel, strijdlustig: "Het belangrijkste is dat we er nog niet zijn. We moeten op deze manier blijven doorgaan doen dat ook!"

Het nieuwe jaar wordt hoe dan ook sportief ingeluid. Op 4 januari 2014 vindt namelijk het traditionele nieuwsjaarstoernooi plaats. Wie van de basketbalsport wil proeven is van harte welkom! Inschrijven kan individueel of in teams via info@westlandstars.nl