Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2013
 • - Mei
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2013

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2013

Bij deze de voorlopige agenda voor de ALV van donderdag 23 mei 2013.

We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: donderdag 23 mei 2013
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Dit jaar bestaat de ALV uit twee delen. Het eerst deel is voor de jongere jeugd (t/m U14) en start om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat er wat te drinken en snoepen klaar.
De rest van de leden kunnen vanaf 19:45 uur binnenkomen waarna om 20:00 uur de ALV zal starten.

De agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen ALV 2012
 4. Goedkeuring van de jaarverslagen
 5. Mededelingen van het bestuur met o.a.
  • Uitreiken beker/medailles kampioensteams
  • Uitreiken trainer/coach vergoedingen/coupons
  • Jubilarissen
 6. Motie Linda van Malsen benoeming tot erelid
 7. Maatregelen pakket
  • Korte toelichting + advies bestuur mbt maatregelen
  • Scenario's
  • De maatregelen

Pauze

 1. Bestuurswisselingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar
   • Oscar van der Valk (Wedstrijdsecretaris)
   • Dave Willems (Secretaris)
   • Joost Prins (Algemeen)
  • Herkiesbaar
   • Peter van den Beukel (Voorzitter)
   • Michiel van Nieuwkerk (ICT/Publiciteit)
   • Michel Helderman (Penningmeester)
  • Voorstellen
   • Pleun Verhagen (Secretaris)
   • Stefan van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
 2. Motie scheidsrechters
 3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement + toelichting
 4. Evaluatie balleringhal
 5. Benoeming kascontrole commissie
 6. Mededelingen met betrekking tot teamindeling volgend seizoen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Tot dan!

Het bestuur