Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2013
 • - November
 • - Westland Stars failliet per 31 december 2014?

Westland Stars failliet per 31 december 2014?

Beste leden, ereleden, ouders en overige basketballvrienden,

Bijgevoegd vinden jullie de financiële jaarstukken voor de FALV van 2013. Zoals eerdere prognoses al aangaven, zijn we dit jaar ruim €13.000,- in de min geeïndigd. We kunnen deze situatie nog precies één jaar volhouden en dan is de vereniging failliet. Helaas hebben alle voorgestelde en in de laatste ALV afgeprocedeerde maatregelen van het bestuur tot onvoldoende enkele beweging geleid bij betrokkenen in of bij de vereniging.

We nodigen dan ook iedereen uit om op donderdag, 28 november 2013 om 20.00 uur aanwezig te zijn bij de FALV 2013 om deze situatie te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Peter van den Beukel
Voorzitter Westland Stars


Het jaarverslag vind je aan de rechterkant.

Locatie: Kleine zaaltje achter in de Westlandhal

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen;
 3. Ingekomen stukken;
 4. Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag;
 5. Verslag kascontrolecommissie;
 6. Zo mogelijk verlenen van décharge aan de penningmeester;
 7. Begroting komend seizoen;
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting