Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2014
 • - April
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2014

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2014

Op donderdag 22 mei 2014 zal er weer een ALV plaatsvinden. Bij deze de voorlopige agenda.

We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: donderdag 22 mei 2014
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Ook dit jaar bestaat de ALV uit twee delen. Het eerst deel is voor de jongere jeugd (t/m U14) en start om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat er wat te drinken en snoepen klaar.
De rest van de leden kunnen vanaf 19:45 uur binnenkomen waarna om 20:15 uur de ALV zal starten.

Programma:

19.00 uur. Start Jeugd ALV

 1. Algemeen verhaal Westland Stars
 2. Westland Stars vandaag (update ontwikkelingen en waar staan we nu)
 3. Samenwerking met/inzet van ouders / Presentatie teams
 4. Huldigen kampioensteam U14.1 en MU14
 5. Teamindelingen
 6. Starscamp 2014 en BBQ

19.45 uur. Pauze

20.15 uur. Start ALV

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Algemeen beeld vereniging
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslagen
  • Notulen ALV 2013
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Wedstrijdsecretaris
  • Algemene zaken (ICT)
  • Algemene zaken
 5. Huldigen kampioensteam HS2
 6. Jubilarissen

Pauze

 1. Bestuursbenoemingen
  • Herkiesbaar:
   • Peter van den Beukel
   • Michiel van Nieuwkerk
  • Kiesbaar en aftredend:
   • Maarten Prins
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Pleun Verhagen
   • Stefan van den Beukel
  • Nieuwe bestuursleden:
   • Tenminste 3 kandidaten! (Secretaris, Wedstrijdsecretaris, Bestuurslid Algemene zaken)
 2. Teamindelingen
 3. Benoeming kascontrole commissie
 4. Rondvraag
 5. Afsluiting