Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2014
 • - Mei
 • - JU16 speelt op 24 mei 2014 de finale van de beker

JU16 speelt op 24 mei 2014 de finale van de beker

Op 24 mei 2014 om 15:30 uur in Waddinxveen speelt JU16 de finale van de beker tegen Divine.

Wedstrijdschema in De Duikelaar (Waddinxveen Flyers)

15.30 uur
JU6 Westland Stars - Divine

Reglement Regio Beker seizoen 2013/2014

Het supplement van het Rayon Wedstrijdreglement van Rayon West van de NBB voor de Bekercompetities, geldt onverkort voor de bekertoernooien, inclusief onderstaande aanpassingen!

1. Elk deelnemend team levert één scheidsrechter.
De finales worden bemand door Rayonscheidsrechters, behalve bij de mini's.

2. De twee spelende teams zorgen ieder voor één jurylid.

3. Technische protesten zijn niet mogelijk.

4. Het in het wedstrijdprogramma als tweede vermelde team dient, indien nodig, te zorgen voor een tenue van afwijkende kleur.

5. Deelnemende teams dienen zich bij aankomst in de sporthal bij de toernooileiding te melden. Vijftien minuten voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd dient het wedstrijdformulier door beide teams te zijn ingevuld; vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd dienen de teams speelklaar bij het veld aanwezig te zijn. Het hierop in gebreke blijven en/of het niet voldoen aan de onder punt 1 vermelde eisen wordt als niet-opkomen beschouwd. De betreffende teams zullen worden beboet volgens het Reglement Administratieve Heffingen van Rayon West. Wedstrijden waarbij een team niet opkomt, worden niet opnieuw vastgesteld. Niet-opkomen van een team betekent dat de resultaten van reeds eerder gespeelde wedstrijden en de nog te spelen wedstrijden niet meetellen in de eindrangschikking. Wedstrijden, waarin men niet in reserve-tenue verschijnt, terwijl dit wel noodzakelijk is, worden eveneens beschouwd als niet-opkomen.

6. Per poule wordt een halve competitie gespeeld, waarin de eindstand bepaald wordt door het aantal behaalde wedstrijdpunten.

 • 2 punten voor een gewonnen wedstrijd
 • 1 punt voor een gelijkspel
 • 0 punten voor een verloren wedstrijd

Indien twee of meer teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, wordt hun onderlinge rangschikking bepaald door achtereenvolgens:

 • het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd(en); 
 • het doelsaldo van de onderling gespeelde wedstrijden; 
 • het doelgemiddelde van de gehele competitie; 
 • loting.

7. Er wordt volgens de officiële FIBA-spelregels gespeeld.
Indien er in poulevorm wordt gespeeld is de speelduur van de wedstrijden 4 x 6 minuten zuivere speeltijd, met uitzondering van de U12. Hier wordt 4 x 6 minuten doorlopende speeltijd (calamiteiten voorbehouden) gehanteerd. Bij U12 wordt zonder "slang "gespeeld en er mag gewoon worden gewisseld.

8. Indien er in poulevorm wordt gespeeld geldt er per wedstrijd een drie-fouten-regel i.p.v. de vier-foutenregel (bij U 12 is dit uiteraard niet van toepassing). Per speler geldt dat diskwalificatie in de betreffende wedstrijd volgt bij de vierde persoonlijke fout i.p.v. bij de vijfde.

9. Indien er in poulevorm wordt gespeeld geldt er per periode één time-out.

10. Invallen in een team mag alleen door spelers/speelsters die uitkomen in de regiocompetitie.

11. Conform artikel A.49 van het TGC-reglement zijn de volgende bijzondere bepalingen mede van toepassing tijdens het voorronde toernooi. Een strafzaak tegen een speler, vervanger, coach, assistent-coach of teambegeleider wordt automatisch aanhangig gemaakt door de diskwalificatie van de betrokkene tijdens de wedstrijd of door de aangifte van de scheidsrechter ingeval van een overtreding in de zin van het reglement welke overtreding in direct verband staat met de wedstrijd. De betrokkene is alsdan gedaagde. De in artikel A.49 lid 2 genoemde gedaagde is automatisch geschorst om deel te nemen aan de eerste wedstrijd van het team waarvoor hij uitkomt, volgend op de wedstrijd waarin de diskwalificatie plaatsvond of waarmee het aanhangig maken van de zaak in direct verband stond.

12. De toernooileiding, het betreffende rayon en de NBB zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van wie dan ook, alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen gedurende het verblijf in de sporthal, waar het toernooi plaatsvindt.

13. De aanstelling van de arbiters wordt verzorgd door de deelnemende teams (zie het betreffende programma per poule).

14. In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organiserende instantie.

Teams dienen zelf voor inspeelballen te zorgen.