Westland Stars

Shoot for the Stars

Contributie inning vertraagd

Om nog onbekende reden is de inning van de contributie vertraagd. We zijn aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak is.

De contributie zou geint worden rond 25 augustus. Wij zijn ingesprek met de bank over de oorzaak en hopen zo snel mogelijk de contributie te kunnen innen.

De rekeningen moeten natuurlijk wel betaald worden, maar er is nog geen noodzaak om jullie te vragen het geld zelf over te maken. Wel vragen we jullie voldoende saldo op de rekening te houden voor het moment waarop het geint wordt, zodat dit weinig problemen opleverd.

Het bestuur.