Westland Stars

Shoot for the Stars

Nul leden aanwezig bij de FALV 2015

Op donderdagavond 26 november vond de belangrijk Financiële Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats.

Het bestuur wilde graag met de leden delen hoe er aan de uitgavenkant gesneden is, hoe er hard gewerkt wordt aan de inkomsten en waarom de begroting op dit moment toch nog een negatieve balans laat zien. Helaas was er, op het bestuur na, niemand aanwezig. Dit ondanks diverse aankondigingen van deze FALV op onder andere de vorige ALV en op de website. Er waren twee officiële afmeldingen.

Wat betreft dit en vorige seizoenen: het bestuur heeft besloten dat de vorige penningmeester decharge krijgt voor het seizoen 2013-2014 en dat dit ook zal gebeuren voor seizoen 2014-2015 zodra de kascommissie de jaarrekening heeft goedgekeurd. Verder zijn er, bij gebrek aan leden, geen beslissingen of initiatieven gekomen wat betreft sponsoring, inkomsten en bezuinigingen. De begroting zoals opgenomen in de stukken ter voorbereiding van deze FALV zal dan ook blijven zoals hij is.

De laatste twee jaar zijn er een hoop positieve ontwikkelingen in de vereniging. Als bestuur vinden we het spijtig te constateren dat er desondanks geen enkel lid een avond over de financiële toekomst van de vereniging wilde of kon praten. Met een lege zaal tijdens de FALV helpt de vereniging zichzelf immers niet en dat vindt het bestuur teleurstellend.

We hopen dat de FALV een uitzondering is op de opwaartse lijn waarop de Stars zich bevinden. Wie vragen, initiatieven of ideeën heeft over de financiële situatie en deze niet beantwoord ziet in de stukken voor de FALV, is uiteraard van harte welkom om deze aan het bestuur voor te leggen. We zien jullie input graag tegemoet.

Het bestuur