Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2016
 • - Mei
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2016

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2016

Op donderdag 26 mei 2016 zal er weer een ALV plaatsvinden. Bij deze de voorlopige agenda.

We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: donderdag 26 mei 2016
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Ook dit jaar bestaat de ALV uit twee delen. Het eerst deel is voor de jongere jeugd (t/m U14) en start om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat er wat te drinken en snoepen klaar.
De rest van de leden kunnen vanaf 19:45 uur binnenkomen waarna rond 20:00 uur de ALV zal starten.

Let op: Heb je wat te vragen aan het bestuur tijdens de ALV? Stuur je vraag vooraf naar secretaris@westlandstars.nl onder vermelding van Vraag ALV <je naam>. Op deze manier kunnen we het antwoord voorbereiden en de rondvraag sneller dan afgelopen ALV laten verlopen.

Programma:

19:00 uur. Start Jeugd ALV

 1. Opening Voorzitter
 2. Algemeen verhaal (huidige status + visie toekomst)
 3. Samenvatting ALV
 4. GCA 2016-2017
 5. Ruimte voor vragen
 6. Uitreiking U12 beker + medailles

19.45 uur. Pauze

20:00 uur. Start ALV

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Actiepunten ALV 2015
 3. Ingekomen stukken
  • GCA 2016-2017
 4. Goedkeuring notulen ALV 2015
 5. Jaarverslagen
 6. FALV gedeelte
  • Goedkeuring notulen 2013
  • Ingekomen stukken
  • Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag 2013-2014 en 2014-2015
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Zo mogelijk verlenen van décharge aan de penningmeester
  • Begroting komend seizoen
  • Rondvraag
 7. Afronding seizoen
 8. Terugblik voorzitterschap Peter
 9. Toekomst Westland Stars
 10. Bestuursbenoemingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Peter van den Beukel (Voorzitter)
   • Michiel van Nieuwkerk (Secretaris)
  • Herkiesbaar:
   • Matthijs van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
   • Piet Faber (Penningmeester)
   • Martijn Vrencken (Algemene zaken)
  • Verkiesbaar:
   • Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
   • Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
   • Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
   • Jesper van Winden (Algemene zaken)
 11. Benoeming kascontrole commissie
 12. Teamindelingen
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag
  • Heb je een complexe vraag of meer dan twee vragen? Mail ons vooraf op secretaris@westlandstars.nl
 15. Afsluiting