Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2016
 • - November
 • - Financiele Algemene LedenVergadering 2016

Financiele Algemene LedenVergadering 2016

Beste leden, ereleden, ouders en overige basketballvrienden,

Het jaarverslag wordt op dit moment afgerond en is binnenkort beschikbaar.

Datum: 8 december 2016 om 20:00 uur
Locatie: Kleine zaaltje achter in de Westlandhal

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen 2015;
 3. Ingekomen stukken;
 4. Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag 2015-2016;
 5. Verslag kascontrolecommissie;
 6. Zo mogelijk verlenen van décharge aan de penningmeester;
 7. Begroting komend seizoen;
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting