Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2017
 • - Juni
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2017

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2017

Op woensdag 21 juni 2017 zal er weer een ALV plaatsvinden. Bij deze de voorlopige agenda (bijlagen volgen).

We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: woensdag 21 juni 2017
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Ook dit jaar bestaat de ALV uit twee delen. Het eerst deel is voor de jongere jeugd (t/m U14) en start om 19:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat er wat te drinken en snoepen klaar.
De rest van de leden kunnen vanaf 19:45 uur binnenkomen waarna rond 20:00 uur de ALV zal starten.

Let op: Heb je wat te vragen aan het bestuur tijdens de ALV? Stuur je vraag vooraf naar secretaris@westlandstars.nl onder vermelding van Vraag ALV <je naam>. Op deze manier kunnen we het antwoord voorbereiden en de rondvraag sneller dan afgelopen ALV laten verlopen.

Programma:

19:00 uur. Start Jeugd ALV

 1. Opening Voorzitter
 2. Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken)
 3. Samenvatting ALV
 4. Ruimte voor vragen
 5. Uitreiking U14 beker + medailles

19.45 uur. Pauze

20:00 uur. Start ALV

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Actiepunten ALV 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen ALV 2016
 5. Jaarverslagen
 6. Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken)
 7. Afronding seizoen
  • Kampioenen huldigen (U16, U22)
  • Marjan Faase bedanken
 8. Bestuursbenoemingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Matthijs van den Beukel (Wedstrijdsecretaris)
  • Herkiesbaar:
   • Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
   • Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
   • Piet Faber (Penningmeester)
   • Martijn Vrencken (Algemene zaken)
   • Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
   • Jesper van Winden (Algemene zaken)
  • Verkiesbaar:
   • Naomi van der Meer (Wedstrijdsecretaris)
   • Matthijs van den Beukel (Algemene zaken)
 9. Motie contributieverhoging
 10. Huishoudelijk reglement aanpassingen
 11. Benoeming kascontrolecommissie
 12. Teamindeling
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag
  Heb je een complexe vraag of meer dan twee vragen? Mail ons vooraf op secretaris@westlandstars.nl
 15. Afsluiting