Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2018
 • - April
 • - Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2018

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV) 2018

Op donderdag 24 mei 2018 zal er weer een ALV plaatsvinden. Bij deze de agenda.

We zien je graag! Zeker als je kampioen bent geworden, want dan krijg je je medaille en de beker! Geen kampioen? Kom toch, want het is belangrijk dat je erbij bent.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Voor de zekerheid nog even de details voor in je agenda:

Wat: Algemene LedenVergadering
Wanneer: donderdag 24 mei 2018 om 20:00 uur
Waar: Bij Bessa in de Westlandhal

Dit jaar is er geen jeugddeel van de ALV, dit in tegenstelling tot vorig jaar. De invulling van het jeugddeel werd lastiger en het bestuur wil bij de start van het nieuwe seizoen op een andere manier in contact komen.

Vanaf 19:45 uur ben je van harte welkom waarna rond 20:00 uur de ALV zal starten.

Let op: Heb je wat te vragen aan het bestuur tijdens de ALV? Stuur je vraag vooraf naar secretaris@westlandstars.nl onder vermelding van Vraag ALV <je naam>. Op deze manier kunnen we het antwoord voorbereiden en de rondvraag sneller dan afgelopen ALV laten verlopen.

Programma:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Actiepunten ALV 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen ALV 2017
 5. Jaarverslagen
 6. Algemeen verhaal (terugblik afgelopen seizoen en vooruit kijken)
 7. Afronding seizoen
 8. Teamindeling
 9. Jubilarissen
 10. Huishoudelijk reglement aanpassingen
 11. Bestuursbenoemingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Michiel van Nieuwkerk (Voorzitter)
   • Marnix Kouwenhoven (Secretaris)
   • Piet Faber (Penningmeester)
   • Milan Olsthoorn (Algemene zaken)
   • Matthijs van den Beukel (Algemene zaken)
  • Herkiesbaar:
   • Jesper van Winden (Secretaris)
   • Naomi van der Meer (Wedstrijdsecretaris)
   • Martijn Vrencken (Algemene zaken)
  • Verkiesbaar:
   • Peter van Winden (Penningmeester)
 12. Benoeming kascontrolecommissie
 13. Stars Academy
 14. Rondvraag
  Heb je een complexe vraag of meer dan twee vragen? Mail ons vooraf op secretaris@westlandstars.nl
 15. Afsluiting

Bijlagen: