Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2018
 • - Januari
 • - Uitnodiging Financiele Algemene LedenVergadering (FALV) 2016-2017

Uitnodiging Financiele Algemene LedenVergadering (FALV) 2016-2017

Beste leden, ereleden, ouders en overige basketballvrienden,

Het jaarverslag wordt op dit moment afgerond en is binnenkort beschikbaar.

Datum: 16 januari 2018 om 20:00 uur
Locatie: Kleine zaaltje achter in de Westlandhal

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Evaluatie van de werkzaamheden van de penningmeester op basis van diens jaarverslag 2016-2017
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Zo mogelijk verlenen van d├ęcharge aan de penningmeester
 7. Begroting komend seizoen
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting