Westland Stars

Shoot for the Stars

  • Home
  • - Nieuws
  • - Nieuws
  • - 2019
  • - Februari
  • - Stars Academy - Welke projecten zijn er zoal?

Stars Academy - Welke projecten zijn er zoal?

De Stars Academy is een ambitieus plan van de Westland Stars om op basketball-technisch gebied een duurzame organisatie op te zetten. Sinds het begin seizoen 2018-2019 wordt de Stars Academy uitgerold. Daarin wordt meer met projecten gewerkt, zodat meer leden taken kunnen oppakken zonder een seizoen lang aan een functie vast te zitten.

De projecten worden uitgezet door de Wedstrijdsecretaris en de Technische Commissie. Een aantal van deze projecten wordt gedaan door één van deze twee organen of door hen begeleid. Trainers/coaches worden ook bij veel projecten betrokken. Maar extra handjes zijn altijd nodig.

Sommige projecten hebben een deadline. Bijvoorbeeld de wedstrijdtakenindeling. Die kan pas gedaan worden nadat de wedstrijdsecretaris het nieuwe speelschema compleet heeft. Dit seizoen wordt dat project gedaan door Judith van der Linden uit VSE1.

Projecten als de teamindeling en het trainingsschema hebben ook een deadline. Een teamindeling moet ruim voor aanvang van het seizoen bekend zijn en ook een trainingsschema dient vaak al in juni of juli compleet te zijn. Hetzelfde geldt voor Stars Camp, dat de afgelopen jaren is opgepakt door Jeroen van der Wijden, Reno Torenstra en Ronald Beekenkamp. Dit zijn projecten waar de TC en de trainers/coaches zich doorgaans over buigen.

Dan zijn er nog projecten zonder deadline, zoals ledenwerving. Dit is een belangrijk project de komende jaren, dat zal bestaan uit sub-projecten zoals kennismakingsclinics op scholen, wervingsacties tijdens events in de Westlandse kernen en online marketinguitingen. Hiervoor is het niet nodig om hele specifieke basketballkennis te hebben, maar vooral heel enthousiast te zijn over de vereniging en het spelletje.

Andere projecten zijn het organiseren van clinics & workshops voor leden en niet-leden en het opzetten van Little Stars, een speel- en spelprogramma voor 3- tot 7-jarigen. Zo kunnen er leuke projecten opgezet worden binnen de Stars, zonder dat dit extra werkdruk oplevert voor TC/Wedstrijdsecretaris en zonder dat dit leden gelijk verplicht zich een seizoen lang aan een functie te verbinden.

Er zullen in de loop der tijd projecten bijkomen en weer afvallen, want dat is wat de Stars Academy zo'n praktische organisatiestructuur maakt: van alle urgente en niet-urgente zaken die aangepakt moeten worden, is een project te maken waar mensen voor te vragen zijn. Op deze manier zet de Westland Stars een flexibele organisatie neer waarin minder druk gelegd wordt op de tijd van vrijwilligers, maar wel zaken gedaan worden!