Westland Stars

Shoot for the Stars

GEZOCHT: Jeugdcommissie

Elke zichzelf respecterende basketballvereniging heeft een jeugdcommissie. Westland Stars heeft er nog geen, maar is van mening dat deze er wel moeten komen met maar liefst 8 teams van U16 en lager. Daarnaast willen we mede met de jeugdcommissie de ouders meer bij de vereniging betrekken.

De jeugdcommissie bestaat uit de trainers/coaches van de jeugdteams met één of twee betrokken ouders. Vanuit de jeugdcommissie neemt een afgevaardigde plaats, meestal is dit de voorzitter van de jeugdcommissie, in het algemeen bestuur van de vereniging. De jeugdcommissie komt 1x per 4-6 weken volgens een rooster bijeen.

Onder de jeugdcommissie vallen in de basis de U8, U10, U12, U14 en U16 teams (waarbij de U16.1 als mogelijke uitzondering geldt indien er meerdere teams bij de U16 zijn).

Doelstelling:

Een van de belangrijkste doelstellingen van de jeugdcommissie moet zijn om een zo goed mogelijk opleidingsafdeling te zijn binnen de vereniging waarbij de grootste uitdaging ligt om de vaardigheden zowel op technisch als sociaalvlak (element teamsport) aan te leren, te verbeteren en te stimuleren.

Voorop staat dat in alle gevallen het plezier in de sportbeoefening moet staan. Pas daarna zal bij het streven naar meerdere teams per leeftijdsklasse zowel bij jongens als meisjes teams kan er toe bijdragen dat er onderscheidt gemaakt kan worden tussen (talentvolle) en leergierige kinderen enerzijds en de kinderen die vooral voor hun grote plezier willen basketballen.

Aangezien basketball een sterk competatieve sport is, willen we dat in principe alle kinderen deelnemen aan de competitie.

Wat gaan jullie doen:

 • Trainers en coaches van jeugdteam stimuleren in het volgen van een BT2 cursus bij gebleken en getoonde wil en enthousiasme om na een eerste jaar door te gaan.
 • Opstellen jeugdbeleidsplan in samenwerking met de "grote" technische commissie met betrekking tot de te bereiken doelstellingen per leeftijdscategorie, oefenen en aanleren van basketballtechnische vaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Van elkaar leren en overleg hebben over deze vaardigheden en hoe deze te trainen, elkaar feedback geven.
 • Nauw contact met wedstrijdsecretaris/ledenadministratie/secretaris indien er zich problemen op van wedstrijdplanning / ledenaantallen voordoen.
 • Zorgen voor een thuisgevoel bij teamleden door een veilige en goede sfeer op de trainingen en in wedstrijden te creëren. Onderling goed contact m.b.t. het invallen van spelers in andere teams.
 • Goed contact onderhouden met ouders van teamleden door middel van het organiseren van ouderavonden.
 • Begeleiden van eventuele nieuwe jeugdtrainers samen met de technische commissie
 • Bij eventuele problemen adviserend optreden naar individuele trainers/coaches
 • Teamuitjes/jeugduitjes (helpen) organiseren (Starscamp, Stars on Tour)
 • Leden wervende activiteiten organiseren (mogelijk in samenwerking met de activiteitencommissie)

Jullie hebben nauw contact en werken samen met:

 • De technisch beleidsbepalers van de vereniging
 • De wedstrijdsecretaris en secretaris
 • De Activiteitencommissie
 • Ouders
 • Het bestuur

Wij bieden:

Westland Stars heeft in het verleden een jeugdcommissie gehad. Vanuit deze ervaring kan informatie geput worden.

Daarnaast bieden wij:

 • Ondersteuning en coaching, waar nodig, zodat je de functie optimaal kan uitvoeren.
 • Een richting waarmee jullie aan de slag kunnen, maar ook zelf ideeën kunnen ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Stuur een mail naar:vacature@westlandstars.nl met als onderwerp: Gezocht: Jeugdcommissie