Westland Stars

Shoot for the Stars

  • Home
  • - Wedstrijdschema

Wedstrijdschema

Wedstrijden

Op deze pagina vind je niet meer het wedstrijdschema zoals vroeger. De NBB is overgestap op Sportlink en daarmee moeten ook wij dit gebruiken. Er komt een NBB app waarin je alle wedstrijden kan zien.

Boetebeleid wedstrijdtaken

Een wedstrijd kan niet plaatsvinden zonder scheidsrechters of zonder bemanning van de wedstrijdtafel. Als je wordt ingedeeld voor zo'n wedstrijdtaak, moet iedereen erop kunnen rekenen dat je aanwezig bent om deze taak uit te voeren.

Je bent uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de hal aanwezig. Als je bent ingedeeld op een tijd en datum dat je echt niet aanwezig kunt zijn, regel dan tijdig een vervanger. Als je vervanger niet op komt dagen, blijf jij verantwoordelijk. De zaalwacht noteert wie er niet op is komen dagen, en wie de taak daarna op zich genomen heeft. Dit wordt doorgegeven aan degenen die namens de vereniging het boetebeleid uitvoeren.

Boetebeleid

Als je niet op komt dagen als je ingedeeld bent voor een taak en geen vervanger hebt geregeld, krijg je een boete. Je bent voor het spelen van wedstrijden geschorst totdat die boete betaald is. Betaal je op tijd, dan hoef je dus niet geschorst te worden. Bij een tweede keer in één seizoen niet op komen dagen volgt een boete én een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. Ook hier geldt dat de schorsing voor het spelen van wedstrijden van kracht blijft zolang de boete niet betaald is. Daarnaast volgt een gesprek met degenen die namens de vereniging het boetebeleid uitvoeren. Mocht het na een tweede keer nogmaals voorkomen dat je niet op komt dagen voor een taak, dan beslist het bestuur over aanvullende maatregelen. 

Boetebedragen

Niet op komen dagen voor wedstrijdtaak:

  • Senioren, U22 en U20: €20,-. 
  • Jeugd t/m U18: €10,-

Na inning door de vereniging gaat de helft van dit bedrag naar degene die jouw taak heeft uitgevoerd.